Terveyden Tukipilarit
Kirjaudu sisään
Kirjaudu
Liity kanta-asiakkaaksi | Unohditko salasanasi?

Ostoskorisi on tyhjä
Tutustu myös
Terveyden
Tukipilarit
Verkkokauppaan
  TERVEYSINFO   RADIO-OHJELMA   VERKKOKAUPPA  
Etusivu Blogi Terveyden avaimet TT-koulutus Reseptit Muiden kokemuksia Yleisöluennot
 
 


 

Käyttöehdot

Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä Terveyden Tukipilarit Oy:n käyttöehtoja ("Sopimus") sovelletaan kaikkiin Terveyden Tukipilarit Oy:n, Y-tunnus 2432228-2 (jatkossa "Terveyden Tukipilarit") käyttäjälle toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (jatkossa "Palvelu"). Sopimuksen osapuolet ovat Terveyden Tukipilarit ja Palvelua käyttävä yhteisö tai yksityinen henkilö (jatkossa "Käyttäjä"). Terveyden Tukipilarit ja Käyttäjä myös yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli". Tämän Sopimuksen kulloinkin voimassaoleva versio on saatavilla Terveyden Tukipilarit internet-sivuilla osoitteessa terveydentukipilarit.fi.

Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Terveyden Tukipilarit ei vastaa Palveluun toimitetusta eikä Palvelussa esitetystä aineistosta (esimerkiksi käyttäjien kommenteista, keskusteluista, mielipiteistä tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä "Aineisto"). Terveyden Tukipilarit ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Terveyden Tukipilarit vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

Käyttäjä, ei Terveyden Tukipilarit, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti, mutta rajoituksetta, Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palvelussa ja että Aineisto on tämän Sopimuksen ja Sääntöjen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Terveyden Tukipilarit tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos Terveyden Tukipilarit, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Terveyden Tukipilarit Oy:llä on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

Siltä osin kuin Palvelussa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja tietoja saa esittää ainoastaan suomen kielellä.

Palvelun saatavillaolo

Palvelu pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Terveyden Tukipilarit ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Terveyden Tukipilarit pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun Terveyden Tukipilarit on saanut tiedot virheistä. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla. Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä. Terveyden Tukipilarit pyrkii ilmoittamaan Käyttäjään vaikuttavista Palvelun muutoksista tai katkoksista kohtuullisessa ajassa Palvelun internet-sivustolla.

Terveyden Tukipilarit Oy:llä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa Palvelun saatavuutta, jos se on tarpeen. Terveyden Tukipilarit pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.

Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 01.07.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 
Design by Studio Obra, Platform by NettiSite